• Prihlasovanie a registráciaPrihlasovanie a registrácia

  • Doručovanie a odosielanie poštyDoručovanie a odosielanie pošty

    Antispam

    AntiSpam je systém analyzujúci vašu prichádzajúcu poštu a snažiaci sa odhaliť, či niektorý z e-mailov v schránke nie je spam. V prípade, že máte aktivovaný antispam, automaticky premiestni prichádzajúcu spamovú poštu do zložky spamový kôš, v ktorej sa e-maily po čase automaticky mažú. Aby antispam fungoval čo najlepšie, je nevyhnutné, aby ste každý spam, čo nie je zachytený systémom, označili (napríklad kliknutím na tlačítko SPAM pri čítaní správy).

    Overenie e-mailu, ktorý bol vyhodnotený ako potencionálny spam.

    V rámci boja proti nevyžiadanej pošte používame rôzne metódy overovania potencionálnych spamov. Je možné, že systém vyhodnotí váš e-mail, ktorý ste odoslali, ako spam. V takom prípade vám bude doručená správa, ktorá bude obsahovať kód overenia. Tento kód nám zašlite prostredníctvom Kontaktného formulára. Následne vám daný mail úspešne odošleme.

  • OstatnéOstatné

Našli ste, čo ste hľadali?