• Prihlasovanie a registráciaPrihlasovanie a registrácia

 • Doručovanie a odosielanie poštyDoručovanie a odosielanie pošty

 • OstatnéOstatné

  Prístup k pošte pomocou poštových klientov a z mobilu

  Server prichádzajúcej pošty - POP3 a IMAP

  Pri všetkých nastaveniach je potrebné zadať celú vašu e-mailovú adresu ako užívateľské meno.

  Protokol POP3 - Centrum/Atlas/Pobox

  POP3

  V prípade pop3 sú všetky prijaté správy stiahnuté zo servera do poštového programu / aplikácie. Stiahnuté správy sa potom uložia na počítači / mobilnom zariadení, kde s nimi pracujete.

  Pri nastaveniach si dajte pozor na výber, aký má byť po stiahnutí správ na serveri. Pop3 môže po stiahnutí správ zo servera odstrániť alebo zachovať na serveri svoje kópie.

  Protokol IMAP - Centrum/Atlas/Pobox

  IMAP

  S protokolom IMAP sú zo servera sťahované hlavičky správ (ich prehľad). Až pri zobrazení správy je stiahnutý jej obsah. Takto sa šetria dáta a tým je využitie vhodné pre mobilné zariadenia.

  Pri používaní protokolu IMAP sa pracuje so správami synchrónne na serveri a tiež sú zobrazené aj zložky vytvorené v priečinku.

  Server odchádzajúcej pošty - SMTP

  SMTP

  Pre využitie SMTP servera je potrebné mať navýšenú schránku (5GB). Server vyžaduje overenie - ako užívateľské meno je potrebné zadať celú vašu e-mailová adresu a heslo je rovnaké ako je prístupové heslo do vašej schránky.

  Port 25 - pre užívateľov giga mailu so slovenskou alebo českou IP adresou.

  Návody ako nastaviť poštových klientov na PC a mobilných zariadeniach

  pdf Outlook pdf Thunderbird pdf Android pdf iOS

Našli ste, čo ste hľadali?