• Prihlasovanie a registráciaPrihlasovanie a registrácia

  • Doručovanie a odosielanie poštyDoručovanie a odosielanie pošty

  • OstatnéOstatné

    Automatické premazávanie starých e-mailov

    Vzhľadom na neustále zlepšovanie e-mailovej služby sme do systému zapracovali automatické premazávanie e-mailov starších ako 90 dní, a to z priečinka Kôš. Táto funkcia vám pomôže s kapacitou vašej schránky pre príjem nových správ. V prípade, že chcete nejakú správu z priečinka Koš zachovať, tak vám ju odporúčame presunúť napríklad do vlastného priečinka.

Našli ste, čo ste hľadali?