• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

  Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

  1. REGISTRÁCIA

  1.1. Podmienkou pre vstup či využitie Služby je registrácia Používateľa na webovej stránke reg.atlas.sk, preg.centrum.sk alebo reg.centrum.sk, kde je presne popísaný spôsob registrácie (ďalej len „Registrácia"). Registráciou pristupuje Používateľ k týmto Podmienkam a akceptuje ich ustanovenia. Používateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto Podmienok zaregistroval v minulosti v rámci využívania niektorej zo Služieb NMH poskytovaných v rámci prevádzky webových serverov NMH a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedenú registráciu prihlasuje, stáva sa automaticky Používateľom, a má sa za to, že vykonal Registráciu v zmysle tohto článku.

  1.2. Registrácia umožňuje Používateľovi prístup do všetkých Služieb prevádzkovaných NMH, pri ktorých sa vyžaduje prihlásenie, okrem služieb, ktoré sú určené len pre konkrétny druh Používateľov, a do ktorých majú prístup len tí Používatelia, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

  1.3. Pri Registrácii je Používateľ povinný uviesť správne a úplne údaje o svojej osobe, pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Tieto údaje sa súhrnne nazývajú „Profil Služby". Údaje uložené v Profile Služby môže Používateľ kedykoľvek zmeniť či upraviť, prostredníctvom servera user.atlas.sk, puser.centrum.sk alebo user.centrum.sk.

  1.4. Používateľ svojou Registráciou vytvorí tzv. účet Služby (ďalej len Účet). Na vytvorenie Účtu je nutné, aby Používateľ zadal svoju elektronickú adresu (ďalej len „Elektronická adresa"). Zadaná Elektronická adresa bude zdieľaná NMH a inými servermi WWW a ďalej serverom WWW, z ktorého Používateľ vykonáva Registráciu Účtu.