• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    10. ODHLÁSENIE ZO SLUŽBY

    10.1. Ak používa Používateľ počítač, ku ktorému majú prístup i ďalšie osoby, je povinný sa pri ukončenie práce so sieťou WWW vždy odhlásiť a zaistiť tak, aby tretie osoby nemohli získať prístup k jeho Profilu Služby z uvedeného počítača. Odhlásenie je možné vykonať na ktoromkoľvek serveri zúčastniacom sa Služby, ktorý Používateľ navštívil.

    10.2. NMH nezodpovedá za prípadné škody vrátane porušenia práv Používateľa, ku ktorým by došlo v dôsledku toho, že sa Používateľ neodhlásil zo Služby podľa čl. 9.1.. NMH ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vznikli zavinením Používateľa.