• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    14. PLATNOSŤ PODMIENOK

    14.1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke NMH. V Bratislave dňa: 25.5.2018 News and Media Holding.