• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    7.1. Registráciou a využívaním Služieb berie používateľ na vedomie, že NMH bude spracúvať osobné údaje na účely nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu, t.j. poskytovanie Služieb. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.newsandmedia.sk/gdpr

    7.2. Používateľ môže požiadať o vymazanie osobných údajov prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected]