• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    PREAMBULA

    Podmienky poskytovania a využívania služieb pre používateľov (ďalej len „Podmienky") stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou News and Media Holding, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 (ďalej len „NMH") a používateľom služieb (ďalej len „Používateľ"). NMH je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a je oprávneným prevádzkovateľom webových serverov atlas.sk, pobox.sk, wanda.sk, referaty.sk, centrum.sk a iných. V rámci prevádzky týchto serverov poskytuje jednotlivé služby a produkty, prípadne služby prepojených serverov, ku ktorým má Používateľ prístup po vykonaní registrácie, ktorá umožňuje Používateľovi jednotnú autentifikáciu pre využívanie Služieb (ďalej len „Služba" alebo „Služby"). Používateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala a vo využívaní tejto služby i naďalej pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať Podmienky v nasledujúcom znení: