• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    6. ODPLATA

    6.1. Poskytnutie Služieb prostredníctvom Registrácie nie je spoplatnené, ak nie je v týchto podmienkach alebo v podmienkach v rámci jednotlivých Služieb uvedené inak.