• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    2. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

    2.1. Registrácia uľahčuje Používateľovi prechádzanie portálov, ktorých prevádzkovateľom je NMH. Pokiaľ sa Používateľ prihlási do niektorej Služby, ktorá vyžaduje prihlásenie (a neodhlási sa) a navštívi niektorú inú oblasť NMH, bude automaticky prihlásený, bez nutnosti znova zadávať prihlasovacie meno a heslo. Informácie z Profilu Služby budú tiež automaticky k dispozícii v každej Službe, ktorú Používateľ navštívi a ktorá vyžaduje prihlásenie. Pokiaľ Používateľ nechce byť na určitej Službe vyžadujúcej prihlásenie automaticky rozpoznaný, musí pred návštevou tejto oblasti vykonať odhlásenie prepojenia.

    2.2. Používateľ nesie všetky eventuálne riziká spojené s využívaním Služby.

    2.3. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo Služieb ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných NMH alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných NMH.